Saltas Friends AB - värdegrund

Salta är en förkortning av orden; Socialt Aktivt Liv Tillsammans med Andra eller på engelska; Socially Active Life Together Among friends. Dessa ord ger liv till de värden som ska genomsyra all vår verksamhet, i vår vardag och i våra visioner. Vår värdegrund ger oss tydlig riktning i arbetet för att skapa ett mer socialt liv i aktivitet och rörelse, tillsammans i gemenskap för ett inkluderande och meningsfullt liv fyllt av livsglädje. Våra kärnvärden är hämtade ur vår värdegrunds innebörd och sammanfattas med orden;

Livsglädje

Vi drivs av livsglädje och en önskan om att må bra i själen. Livsglädje är inte alla förunnat. Genom vårt arbete ska vi skapa livsglädje för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Delaktighet

Vi anser att delaktighet är en förutsättning för ett liv med mening. Genom vårt arbete ska vi skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska vara delaktiga och medverka i samhället som alla vi andra.

Engagemang

Vi känner engagemang och kraft i vår strävan för alla människors lika värde. Genom vårt arbete skapar vi mer engagemang och intresse i samhället för viljan att stödja personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Enhagsvägen 7  187 40 Täby

  • YouTube
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Org.nr. 559193-9763

©2019 by Salta Friends / Mike Hamidy